CLICK HERE FOR FREE BLOG LAYOUTS, LINK BUTTONS AND MORE! »

Selasa, 03 September 2013

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAPORAN AUDITLANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN
LAPORAN AUDIT

Makalah ini disusun guna Memenuhi Tugas
Mata Kuliah               :     Auditing Bank Syariah 1
Dosen Pengampu      :     Muntholib, S.Ag

Disusun Oleh Kelompok  5
1.     BAMBANG MARYADI                   (1177938)           
2.    MIFTAKHUL NURI                        (1178678)
3.     RINI PURNAMASARI                   (1179108)
4.    SITI HASANAH                                (1179318)
5.    TUTI MUFAROKAH                      (1179508)
6.    UPIK ARISINTA                              (1179528)

Program Studi      :     Perbankan Syari’ah
Jurusan                   :     Syari’ah
Semester                :     IV (Empat)
Kelas                       :     A

                                                               
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( S T A I N )
JURAI SIWO METRO
TA 2012/2013

NILAI - NILAI KONSTITUSI DLM KEHIDUPAN BERNEGARABAB I
PENDAHULUAN

RISET DAN INFORMASI PASARTUGAS MAKALAH
RISET DAN INFORMASI PASAR

Makalah ini disusun guna Memenuhi Tugas
Mata Kuliah             :           Manajemen Pemasaran
Dosen Pengampu    :           Diana Ambarwati, M.E.Sy

Disusun oleh Kelompok 10
1.      EVA PURNAMA SARI        (1178298)
2.      MUTMAINAH JUNIAWATI  (1178718)
3.      TUTI MUFAROKAH           (1179508)


PRODI D3 PERBANKAN SYARIAH
STAIN JURAI SIWO METRO
TA. 2012 / 2013

MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAHTUGAS MAKALAH
MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH


Makalah ini disusun guna Memenuhi Tugas
Mata Kuliah                   :           Manajemen Bank Syariah
Dosen Pengampu           :           Upia Rosmalinda, S.E.I, M.E.I


Disusun oleh Kelompok 5

1.   RIZKY CATUR SUSANTI       (1179168)
2.   SITI HASANAH                   (1179318)
3.   TUTI MUFAROKAH              (1179508)


PRODI D3 PERBANKAN SYARIAH
STAIN JURAI SIWO METRO
TA. 2012 / 2013